Informace k opatřením COVID-19

Informace k opatřením COVID-19

Zrušení platby záloh na sociální a zdravotní pojištění

Fyzické osoby si odečítají 6 měsíců minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění.

Pro většinu z vás to ale bude znamenat „slevu“. Po dobu 6 měsíců si odečtete částku 2.544 Kč u trvalého příkazu na sociální pojištění a 2.352 Kč na zdravotním pojištění. Změněna legislativa uvádí, že nemusíte po tuto dobu platit žádné zálohy, ale ty vám budou dopočítány s odevzdáním daňového přiznání, proto tuto variantu nedoporučujeme.

Více informací na webu mpsv.cz

Doporučujeme si tyto peníze odkládat na zvláštní účet a používat je, až po podání daňového přiznání za rok 2020 (nejpozději 31.3.2021). Nemáme zatím jistotu, že se nezmění podmínky a stát nebude chtít platbu doplatit.


OSVČ – jednorázový příspěvek

OSVČ postižení pandemií dostanou od státu jednorázovou částku 25 000 korun, informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová po jednání vlády. Podnikatel musí o podporu požádat a splnit několik podmínek předložením čestného prohlášení.

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/zadost-webova-aplikace


Náhrady mezd zaměstnanců

V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Požádat o náhrady mezd půjde jednoduše. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.

Všechny informace k proplácení náhrad najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Ošetřovné na dítě do 13 let

Fyzické osoby / OSVČ

Od 1. dubna budou moci fyzické osoby žádat o příspěvek na „ošetřovné“ po dobu trvání karantény, případně uzavření školy/školky. Výše příspěvku je 424 Kč/den. Žádosti bude přijímat Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Výše dotace: 424 Kč/den

Postup pro podání žádostí:

  1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři.
  2. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu
    • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
    • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
    • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1. Obálka musí být označená „fpmpo20“.

V případě potřeby pomoci při vyplňování žádosti jsou žadatelům k dispozici obecní živnostenské úřady.

PRO URYCHLENÍ ZPRACOVÁNÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI A VYPLACENÍ DOTACE DOPORUČUJEME VYUŽÍT ELEKTRONICKÉHO ZASLÁNÍ (DATOVÁ SCHRÁNKA, E-MAIL).

Podací formulář naleznete ZDE.

Zaměstnanci

V případě uzavření školy/školky je nutné, aby si zaměstnanec nechal školou/školkou vyplnit část A formuláře: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd. Škola/školka mu tento formulář pošle e-mailem v pdf (ideálně s elektronickým podpisem). Zaměstnanec si sám vyplní část B, podepíše, naskenuje nebo vyfotí a pošle vám e-mailem.

DŮLEŽITÉ: den, od kterého bude rodič žádat ošetřovné (tj. den individuálního vzniku potřeby péče, jímž začne běžet podpůrčí doba) vyznačí rodič v části B. tiskopisu, na řádek „O výše uvedené dítě jsem osobně pečoval/a  ve dnech“, a to např. slovy „O ošetřovné žádám od …“. Vzorově vyplněný tiskopis je umístěn zde (PDF 115,24 kB)

Pokud rodič takto den individuálního vzniku potřeby péče nevyznačí, bude za počátek podpůrčí doby považován den uvedený na tiskopisu jako den uzavření dětského/školského zařízení.

Podepsané dokumenty nám pak předejte, o zbytek se postaráme.

Střídání rodičů i vícekrát (zatím jen zaměstnanci)

Sněmovna kývla na pozměňovací návrh poslankyně ANO Jany Pastuchové, díky kterému se rodiče budou moci v ošetřovném neomezeně střídat. To by mohlo rodinám hodně pomoci. Dosud totiž bylo vystřídání možné pouze jednou.

Podmínky nároku na ošetřovné a rozhodné období se u každého z rodičů budou posuzovat ke dni prvního převzetí péče. Jediné omezení je, že vystřídání nebude možné v rámci jednoho kalendářního dne. Ošetřovné se bude vyplácet každému rodiči za jednotlivé kalendářní měsíce, a to za dny jeho péče vykázané na předepsaném tiskopisu. Na něm jsou uvedeny také dny, v nichž o dítě pečoval druhý rodič.


Přerušení živnosti a přihlášení na ÚP pro OSVČ

Doporučený postup OSVČ vůči okresní správě sociálního zabezpečení při přerušení nebo ukončení podnikání naleznete ZDE.

Žádost o zprostředkování zaměstnání je k dispozici ZDE. Žádost o podporu v nezaměstnanosti naleznete ZDE.

Formulář o přerušení/ukončení živnosti vám můžeme vyplnit, zároveň s formulářem pošleme přehled na sociálním pojištění za rok 2019 (pokud zatím nebyl podán). Případný nedoplatek bude potřeba uhradit, aby byla splněna podmínka úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání a s tím spojené podpory.

U žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo podporu v nezaměstnanosti uděláte lépe, když si je z vyplníte sami. Neznáme všechny údaje, které jsou ve formulářích uvedené.


EET

EET je odloženo minimálně do konce července 2020. Ale jen pro ty, kteří mohou doložit, že nemají EET zařízeno kvůli karanténě nebo jiným problémům s nemocí Covid-19.

Pokud nepotřebujete specializované řešení, vyzkoušejte program do telefonu Android/iOS s názvem EETPlus. Nedoporučujeme zavedení EET odkládat.


Termín odevzdání daňového přiznání

Daňové přiznání můžeme podat nejpozději 30.6.2020 bez vzniku penále a pokut.

Doporučujeme, ale daňové přiznání odevzdat ve standardním termínu. Nemáme jistotu, že finanční správa po dvou letech nezapomene tyto podmínky a nebude se pokoušet uplatnit alespoň nějaké penále za pozdní odevzdání.


Záloha na daň

Červnová záloha na daň je zrušená. Nicméně rozdíl budete muset doplatit při odevzdání daňového přiznání za rok 2020. Doporučujeme zálohu zaplatit, pokud to pro vás není finanční problém.


Vzory smluv

Nejpoužívanější smlouvy po dobu omezení najdete zde: https://pravovrousce.cz/pracovni_pravo.html

Informace k uplatnění náhrady škody: https://pravovrousce.cz/assets/k-26.-3.-%c5%a1koda-covid-19-2.pdf

Máte otázku?

Vyplňte formulář, nebo zavolejte na 774 99 55 48 (Lumír Štěpán po-pá 9-16h)