Informace k opatřením COVID-19

Informace k opatřením COVID-19

Zrušení platby záloh na sociální a zdravotní pojištění

Fyzické osoby si odečítají 6 měsíců minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění.

Pro většinu z vás to ale bude znamenat „slevu“. Po dobu 6 měsíců si odečtete částku 2.544 Kč u trvalého příkazu na sociální pojištění a 2.352 Kč na zdravotním pojištění. Změněna legislativa uvádí, že nemusíte po tuto dobu platit žádné zálohy, ale ty vám budou dopočítány s odevzdáním daňového přiznání, proto tuto variantu nedoporučujeme.

Více informací na webu mpsv.cz

Doporučujeme si tyto peníze odkládat na zvláštní účet a používat je, až po podání daňového přiznání za rok 2020 (nejpozději 31.3.2021). Nemáme zatím jistotu, že se nezmění podmínky a stát nebude chtít platbu doplatit.

Ošetřovné na dítě do 13 let

Fyzické osoby / OSVČ

Od 1. dubna budou moci fyzické osoby žádat o příspěvek na „ošetřovné“ po dobu trvání karantény, případně uzavření školy/školky. Výše příspěvku je 424 Kč/den. Žádosti budou přijímat živnostenské úřady.

Žádost bude brzy k dispozici.

Více informací na webu mpo.cz

Zaměstnanci

V případě uzavření školy/školky je nutné, aby si zaměstnanec nechal školou/školkou vyplnit část A formuláře: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd. Škola/školka mu tento formulář pošle e-mailem v pdf (ideálně s elektronickým podpisem). Zaměstnanec si sám vyplní část B, podepíše, naskenuje nebo vyfotí a pošle vám e-mailem.

DŮLEŽITÉ: den, od kterého bude rodič žádat ošetřovné (tj. den individuálního vzniku potřeby péče, jímž začne běžet podpůrčí doba) vyznačí rodič v části B. tiskopisu, na řádek „O výše uvedené dítě jsem osobně pečoval/a  ve dnech“, a to např. slovy „O ošetřovné žádám od …“. Vzorově vyplněný tiskopis je umístěn zde (PDF 115,24 kB)

Pokud rodič takto den individuálního vzniku potřeby péče nevyznačí, bude za počátek podpůrčí doby považován den uvedený na tiskopisu jako den uzavření dětského/školského zařízení.

Podepsané dokumenty nám pak předejte, o zbytek se postaráme.

Přerušení živnosti a přihlášení na ÚP pro OSVČ

Doporučený postup OSVČ vůči okresní správě sociálního zabezpečení při přerušení nebo ukončení podnikání naleznete ZDE.

Žádost o zprostředkování zaměstnání je k dispozici ZDE. Žádost o podporu v nezaměstnanosti naleznete ZDE.

Formulář o přerušení/ukončení živnosti vám můžeme vyplnit, zároveň s formulářem pošleme přehled na sociálním pojištění za rok 2019 (pokud zatím nebyl podán). Případný nedoplatek bude potřeba uhradit, aby byla splněna podmínka úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání a s tím spojené podpory.

U žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo podporu v nezaměstnanosti uděláte lépe, když si je z vyplníte sami. Neznáme všechny údaje, které jsou ve formulářích uvedené.

EET

EET je odloženo minimálně do konce července 2020. Ale jen pro ty, kteří mohou doložit, že nemají EET zařízeno kvůli karanténě nebo jiným problémům s nemocí Covid-19.

Pokud nepotřebujete specializované řešení, vyzkoušejte program do telefonu Android/iOS s názvem EETPlus. Nedoporučujeme zavedení EET odkládat.

Termín odevzdání daňového přiznání

Daňové přiznání můžeme podat nejpozději 30.6.2020 bez vzniku penále a pokut.

Doporučujeme, ale daňové přiznání odevzdat ve standardním termínu. Nemáme jistotu, že finanční správa po dvou letech nezapomene tyto podmínky a nebude se pokoušet uplatnit alespoň nějaké penále za pozdní odevzdání.

Záloha na daň

Červnová záloha na daň je zrušená. Nicméně rozdíl budete muset doplatit při odevzdání daňového přiznání za rok 2020. Doporučujeme zálohu zaplatit, pokud to pro vás není finanční problém.

Náhrady mezd zaměstnanců

Poslední informace naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podpora-firem-v-programu-antivirus-pokracuje-vlada-schvalila-dalsi-navrhy-ministryne-malacove

Žádost ještě není zveřejněná, jakmile bude k dispozici. Dáme vám vědět. Přidáváme ještě infoleták MPSV: